Integritetspolicy

Donkatzus AB samlar in personuppgifter och lagrar eller på annat sätt behandlar dem i vår databas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Donkatzus behandlar de personuppgifter som registrerats av Donkatzus. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

1. Information vi samlar in när du registrerar dig
Genom att du samtycker till villkoren godkänner du att Donkatzu samlar in uppgifter för att kontakta dig eller att identifiera dig, såsom ditt namn, personnummer e-postadress, telefonnummer, hemadress, (nedan ”personuppgifter”). Även ytterligare information kommer att registreras som vi erhåller från dig i anledning av användningen av våra tjänster. All registrerad information som kan hänföras till dig direkt eller indirekt kommer att behandlas som personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och dessa villkor.

2. Personuppgiftsansvarig
Donkatzu är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi samlar in rörande dig själv som registrerad på hylllad.nu. Avseende andra personers personuppgifter som du, genom att publicera material på hyllad.nu, ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen för behandlingen, anses du vara personuppgiftsansvarig.

3. Hur vi använder informationen du registrerar
Alla personuppgifter du registrerar på vår webbplats kommer att användas i enlighet med våra verksamhetssyften omfattande exempelvis att ge dig åtkomst till områden och tjänster på hemsidan, verifiera din identitet eller informationen, direktmarknadsföring och marknadsundersökningar och andra erbjudanden vi vill ge dig.

4. Överföring av personuppgifter
Alla personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar eller lägger upp kan även visas för eller överföras till företag inom Donkatzu -koncernen och i övrigt till tredje part om denne är en potentiell eller faktisk kund till Donkatzu AB och/eller en samarbetspartner.

5. Rättelse och borttagning av personuppgifter
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse, uppdatera och begära att Donkatzu AB tar bort personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan kontakta oss rörande detta; se kontaktuppgifter under p. 8. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

6. Säkerhet för din information
Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Donkatzu AB kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter du registrerar hos oss.

7. Cookies
Donkatzu innehåller så kallade cookies (kakor) enligt lagen om elektronisk kommunikation. Donkatzu använder så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Cookien används för att inloggningshantering och sidans funktioner ska fungera korrekt.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

8. Kontakta oss
Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt sidan Kontakt.